Khi chứng từ khấu trừ thuế bị lập sai, không ít kế toán viên còn bối rối trong cách xử lý. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN lập sai theo 2 trường hợp:

  1. Chưa giao cho người nộp thuế:

Bạn gạch chéo để hủy và lưu lại đối với tất cả các liên. 

  1. Đã giao cho người nộp thuế:
  • Bước 1: Lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ khấu trừ đã lập sai có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập
  • Bước 2: Yêu cầu người nộp thuế nộp lại liên chứng từ khấu trừ đã lập sai và lưu cùng với biên bản để giải trình khi có yêu cầu.
  • Bước 3: Tiến hành lập chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mới để giao cho người nộp thuế.

Chú ý: Theo điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC

  • Hàng quý DN phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ. Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
  • Tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động. Phải báo cáo quyết toán sử dụng chứng từ khấu trừ đã phát hành với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ. Trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc. Kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động.