Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy...

Chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy có số dòng nhiều hơn 1...

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. + Tại Khoản 1...

Chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử

1. Căn cứ pháp lý: - Căn cứ Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký...

Miễn chữ ký số của người mua trên hóa đơn điện tử

Căn cứ điểm e Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử: “1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG TẬP...

Căn cứ Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và giấy chứng minh Kiểm...

HỖ TRỢ TRỢ MUA TẶNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI CÓ HOÀN...

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Huy động sự chung tay, chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) và toàn xã hội hỗ...

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN, VỆ...

NGHỊ ĐỊNH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động...

Lỗi kế toán thường gặp và các mức phạt tương ứng theo nghị định...

Vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán STT LỖI VI PHẠM Mức phạt (Tr. đ) Khắc phục hậu quả 01 - Áp dụng sai quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ, kỳ kế toán,...

Tên công ty có cần đăng ký bảo hộ không?

  Tên công ty hay còn gọi là tên thương mại.Theo quy định tại khoản 21, điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ: Tên thương mại  là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có bắt buộc công chứng không?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn...

Bài Viết Liên Quan