HƯỚNG DẪN CÁCH KÊ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN

  Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên): Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm: + Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN + Các...

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN, GIẢM THUẾ TÀI NGUYÊN

Các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật thuế tài nguyên và Điều 6, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, bao gồm: MIỄN THUẾ Miễn thuế tài nguyên đối với...

ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ TÀI NGUYÊN

Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 2, Thông tư 152/2015/TT-BTC. Người nộp thuế tài...

SẢN LƯỢNG TÀI NGUYÊN TÍNH THUẾ

Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 152/2015/TT-BTC, sản lượng tính thuế tài nguyên được quy định cụ thể như sau: Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng,...

KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Việc khai thuế, quyết toán thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Thông tư 152/2015/TT-BTC, cụ thể như sau: Tổ chức, hộ kinh...

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN PHÍ BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

Căn cứ Điều 5, Nghị Định 154/2016/NĐ-CP quy định miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường hợp sau: Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện, nước...

CÁCH TÍNH PHÍ BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quy định tại Nghị định về Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải – Số 154/2016/NĐ-CP Ban hành 16/11/2016,...

KÊ KHAI, THẨM ĐỊNH TỜ KHAI VÀ NỘP PHÍ BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI...

   Cách kê khai, thẩm định tờ khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quy định tại Điều 8, Nghị định về Phí Bảo Vệ Môi Trường...

CÁCH KÊ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI

Bước 1: Mở HTKK phiên bản mới nhất → Thuế Tài nguyên → Chọn tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN. Bạn chọn loại hình kê khai thuế theo tháng hay theo từng lần phát...

THỦ TỤC VỀ THUẾ KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo...

Bài Viết Liên Quan