Những thay đổi cần lưu ý về việc đăng ký doanh nghiệp từ tháng...

Ngày 23/08/2018 Nghị định 108/2018/ NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, theo đó sẽ có một số thay đổi bắt đầu từ ngày 10/10/2018 về việc đăng ký doanh...

Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Căn cứ theo Điều 19, Nghị định 129/2013/NĐ-CP  ngày 16/10/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. ...

Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Có thể hiểu nội quy lao động là những quy định về kỉ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi lao động tại một tổ chức, quy định việc xử...

Đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển...

Cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia...

Việc cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện như thế nào và thủ tục ra sao? Bài viết dưới đấy sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn đọc...

Đối tượng không thuộc diện chịu thuế đất phi nông nghiệp

Căn cứ Điều 2, Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế đất phi nông nghiệp Đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế bao gồm: ...

Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

  Tại Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010...

Đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp

  Căn cứ Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dựa vào quy định tại Điều 1 Thông tư này, những đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp...

Nguyên tắc tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  Nguyên tắc tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 8, Thông tư 153/2011/TT-BTC về phương pháp tính thuế đất phi nông nghiệp, cụ thể như sau: Số thuế...

Những loại thuế doanh nghiệp cần lưu ý khi mới thành lập

  1/ KHAI THUẾ MÔN BÀI: - Nếu công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động SXKD: Thì hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ...

Bài Viết Liên Quan