Mẫu kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn-...

Nghiệp vụ mua bán hàng hóa sẽ được thống kê, ghi chép đầy đủ trên hóa đơn mua bán hàng hóa, trong trường hợp không có hóa đơn mua hàng, DN sẽ sử dụng...

Nghị định 146/2017/NĐ-CP chỉnh sửa, thay đổi các quy định về thuế GTGT và...

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và...

Công văn về sử dụng nhiều loại hóa đơn 2019

Trả lời công văn hỏi về sử dụng nhiều loại hóa đơn: Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày...

Công văn về lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh siêu...

Trả lời công văn hỏi về chính sách thuế đối với hóa đơn, về lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ. Căn cứ Điều 16 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày...

Công văn về thuế GTGT về thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn...

Trả lời công văn về việc chuyển kiến nghị về thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Tại Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa...

Công văn về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa...

Trả lời công văn về việc đề nghị được sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày...

Công văn về miễn chữ kí người mua trên hóa đơn điện tử 2019

Trả lời công văn về việc đề nghị miễn chữ ký số của người mua trên hóa đơn điện tử: Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện...

Công văn về xử lý hóa đơn GTGT đối với việc hủy hợp đồng...

Trả lời công văn hỏi về việc xử lý hóa đơn đã phát hành khi hủy hợp đồng bán nhà: Căn cứ Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ...

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà là chung cư...

Trả lời công văn số 01/CV-TAC ngày 11/06/2019 hỏi về hỏi về lập hóa đơn cho thuê nhà chung cư thuộc sở hữu của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến...

Xử lý hóa đơn đã lập 2019

 Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán...

Bài Viết Liên Quan