Mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm

Căn cứ theo Thông tư 10 /2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và Điều 11. Về Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa...

Thuế GTGT của tiền thuê nhà cho người nước ngoài có được khấu trừ?

Theo Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC: “Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác,...

Chi phí bảo hành sản phẩm có phải xuất hóa đơn?

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định các trường hợp được xuất hóa đơn như sau: “…Người bán phải lập hóa...

THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  Quy định về Thời điểm xác định thuế GTGT được hướng dẫn cụ thể tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Thời điểm xác định thuế GTGT đối với hàng hóa. Đó là thời điểm chuyển...

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu...

    Theo Công văn 4987 của Tổng cục Thuế ban hành ngày 26.10.2016, việc đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế chỉ là thủ tục, không ảnh hưởng đến việc doanh nghiệp...

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa phi mậu dịch

Hàng hóa phi mậu dịch là gì?  Hàng hóa phi mậu dịch là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại  Bao gồm:  Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho...

Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN?

Theo điểm 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:  Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại,...

Tiền lãi cho vay có phải chịu thuế GTGT?

Tiền lãi cho vay có phải chịu thuế GTGT  Theo Điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):  “b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.  Ví dụ 5: Công ty cổ phần VC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần VC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”  Như vậy: nếu công ty cho vay tiền thì khoản Tiền lãi cho vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.    2. Khi thu tiền lãi cho vay có phải xuất hóa đơn?   Căn cứ theo Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:  “Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:  Sửađổi, bổ sung Điều 16 như sau:  a)Sửađổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”   Kết luận:  Bên cho vay:  Khi thu tiền lãi cho vay thì công ty cho vay phải lập hóa đơn GTGT.  Trên hoá đơn ghi rõ: Thu lãi tiền vay  Dòng thuế suất, số thuế GTGT: Không ghi và gạch chéo.  Bên vay:  Hợp đồng vay tiền  Chứng từ giao dịch  Hóa đơn thu tiền lãi vay (nếu có trả tiền lãi vay)   Chú ý: Nếu DN không phải là tổ chức tín dụng khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau thì phải sử dụng các hình thức giao dịch sau:  Thanh toán bằng Séc;  Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;  Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành. (Theo điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015)    Như vậy: Khi DN bạn đi vay hoặc cho vay thì phải chuyển khoản (không dùng tiền mặt)  Chú ý: Khi DN cho, vay mượn tiền (dù là Tổ chức hoặc cá nhân) mà không lấy lãi hoặc lãi suất 0% thì có thể sẽ bị Cơ quan thuế ấn định thuế phải nộp (vì đây là trao đổi không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường)- Theo Công văn 4815/TCT-CS ngày 18/10/2016 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Tỉnh Gia Lai. 

Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

Thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào  Theo quy định tại Khoản 8, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC: "Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để...

Thời điểm xuất hóa đơn thuế Giá trị gia tăng khi bán hàng hóa,...

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay...

Bài Viết Liên Quan