Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa phi mậu dịch năm 2019

Hàng hóa phi mậu dịch là gì? Hàng hóa phi mậu dịch là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Bao gồm: Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho...

Thời điểm xuất hóa đơn thuế Giá trị gia tăng khi bán hàng hóa,...

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay...

Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập năm 2019

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì ngoài những nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn đã lập, doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh doanh có thể: a)...

Doanh nghiệp có được sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa...

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Căn cứ theo “Khoản 3 Điều 7 Thông Tư 32/2011/TT-BTC”. Doanh nghiệp có thể sử dụng...

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử năm 2019

Hướng dẫn và giải thích về hóa đơn điện tử: 1. Thế nào là hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa,...

NHỮNG LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NĂM 2019

Trong tương lai hóa đơn điện tử sẽ được sử dụng phổ biến và có thể thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy. Do vậy, bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu...

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, MÃ XÁC THỰC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 2019

Hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu, là tính năng giúp cho các doanh nghiệp và Tổng cục Thuế thực hiện các nghiệp vụ của mình một cách nhanh chóng, chính xác...

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử 2019

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử theo công văn số 1678/CT-TTHT: Chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử:  Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là...

Kê khai thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2019

Căn cứ Khoản 6 Điều 5, Khoản 1 Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2018 (được sửa đổi bổ sung năm 2013) quy định: “Điều 5. Đối tượng không chịu thuế … 6. Chuyển...

Ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử 2019

Ý kiến về vướng mắc và đề nghị hướng dẫn về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử khi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Tại Tiết e, Điểm 1,...

Bài Viết Liên Quan

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa phi mậu...

Hàng hóa phi mậu dịch là gì? Hàng hóa phi mậu dịch là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Bao gồm: Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam;...