Tiền đặt cọc bị mất do vi phạm hợp đồng có được đưa vào...

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC: “Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động...

Xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng...

Xác định thu nhập từ chuyển nhượng BĐS và thu nhập chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS căn cứ theo Điều 16, Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể...

Giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

Đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế TNDN như thế nào? Theo Điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực...

Đối tượng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi: Đối tượng ưu đãi thuế TNDN bao gồm những đối tượng nào? Trả lời: Theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và nghị định 218/2013/NĐ-CP, đối tượng ưu đãi thuế thu...

Xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Căn cứ Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật Thuế TNDN, cụ thể như sau: Thu nhập chịu...

Đối tượng chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản có thuộc đối tượng chịu thuế TNDN không? Mời quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây. Đối tượng tính thuế Doanh nghiệp...

Các trường hợp chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều...

Các trường hợp tính thuế TNDN từ chuyển nhượng chứng khoán

Căn cứ Điều 15, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khi tính thuế TNDN, cụ thể như sau: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp...

Một số lưu ý về chi phí công tác trong doanh nghiệp

Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác: Theo Thông tư 97/2010/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/07/2010: Đối với các đối tượng Lãnh đạo cấp cao thực hiện theo quy...

Quy định về chi phí đi công tác trong doanh nghiệp

Chi phí đi công tác(công tác phí) là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước bao gồm: Tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ...

Bài Viết Liên Quan