Xác định chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến năm 2019

Giải đáp thắc mắc về chi phi được trừ khi mua hàng trực tuyến:   - Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (sửa đổi, bổ...

Ưu đãi thuế TNDN

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: + Tại Điều 15 quy định về thuế suất ưu đãi: “1....

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

  Mức phạt tội trốn thuế, gian lận thuế được quy định tại Điều 13, Thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 là mức phạt tiền áp dụng với tổ chức. Mức phạt...

Các hành vi trốn thuế của doanh nghiệp

  Trốn thuế là việc thực hiện các phương thức mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế phải nộp vào NSNN. Cụ thể những hành vi được coi là trốn thuế được...

Xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với thu nhâp từ chuyển nhượng...

Căn cứ Điều 15, Thông tư 78/2014/TT-BTC: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng...

Tiền đặt cọc bị mất do vi phạm hợp đồng có được đưa vào...

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC: “Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động...

Xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng...

Xác định thu nhập từ chuyển nhượng BĐS và thu nhập chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS căn cứ theo Điều 16, Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể...

Giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

Đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế TNDN như thế nào? Theo Điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực...

Đối tượng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi: Đối tượng ưu đãi thuế TNDN bao gồm những đối tượng nào? Trả lời: Theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và nghị định 218/2013/NĐ-CP, đối tượng ưu đãi thuế thu...

Xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Căn cứ Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật Thuế TNDN, cụ thể như sau: Thu nhập chịu...

Bài Viết Liên Quan

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa phi mậu...

Hàng hóa phi mậu dịch là gì? Hàng hóa phi mậu dịch là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Bao gồm: Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam;...