Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 2019

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 560/LĐTBXH-BHXH trả lời thắc mắc về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng...

Vấn đề thuế cá nhân của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

Việc xác định một đối tượng cụ thể nào đó có phải chịu thuế thu nhập các nhân hay không, chúng ta căn cứ vào 03 yếu tố: Cá nhân cư trú hay không...

Công văn năm 2019 về chính sách thuế TNCN đối với khoản đóng góp...

Ý kiến của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo: Tại điểm a, khoản 3, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15...

Công văn về khai, nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản năm...

Ý kiến về vướng mắc về tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai, nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng căn hộ tại dự án công trình có chức năng hỗn hợp: Tại Khoản 5, Điều 3...

Cách quy đổi thu nhập của người nước ngoài 2019

Trả lời công văn hỏi về cách quy đổi thu nhập của người nước ngoài: Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính: + Tại Điều 1 quy định về người nộp thuế: “Phạm vi...

Ghi địa chỉ trên hóa đơn mua vào bán ra khi thay đổi trụ...

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn...

Công văn hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế TNCN

Trả lời câu hỏi về cách quy đổi thu nhập của người nước ngoài: Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính: + Tại Điều 1 quy định về người nộp thuế: “Phạm vi xác...

Công văn năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Trả lời câu hỏi của độc giả về chính sách thuế TNCN: Căn cứ Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá...

Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN 2019

Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN?  Theo điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn như sau: "3. Thu nhập từ đầu tư vốn Thu nhập từ đầu tư vốn là...

Bài Viết Liên Quan