Những thay đổi cần lưu ý về việc đăng ký doanh nghiệp từ tháng...

Ngày 23/08/2018 Nghị định 108/2018/ NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, theo đó sẽ có một số thay đổi bắt đầu từ ngày 10/10/2018 về việc đăng ký doanh...

Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Căn cứ theo Điều 19, Nghị định 129/2013/NĐ-CP  ngày 16/10/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. ...

Hướng dẫn khai thuế ban đầu cho các doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục thành lập công ty không chỉ dừng lại khi doanh nghiệp nhận được Giấy phép kinh doanh mà còn một vài thủ tục pháp lý khác cũng không kém phần quan trọng...

Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Có thể hiểu nội quy lao động là những quy định về kỉ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi lao động tại một tổ chức, quy định việc xử...

Đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển...

Tiền đặt cọc bị mất do vi phạm hợp đồng có được đưa vào...

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC: “Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động...

Chi phí bảo hành sản phẩm có phải xuất hóa đơn?

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định các trường hợp được xuất hóa đơn như sau: “…Người bán phải lập hóa...

Cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia...

Việc cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện như thế nào và thủ tục ra sao? Bài viết dưới đấy sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn đọc...

Đối tượng không thuộc diện chịu thuế đất phi nông nghiệp

Căn cứ Điều 2, Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế đất phi nông nghiệp Đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế bao gồm: ...

Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

  Tại Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010...

Bài Viết Liên Quan