Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi mới nhất về giao dịch điện tử trong lĩnh...

Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh...

Công văn 6576/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra thông quan và nộp thuế bổ...

1. Đối với kiến nghị về kiểm tra sau thông quan và nộp thuế bổ sung: - Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 18 Luật Hải quan 2014: “2. Người khai hải quan là chủ...

Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn giá trị gia tăng 2019

Theo phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014: Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn cụ thể như sau: Tên loại hoá đơn: Hoá đơn giá trị gia...

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Thủ tục và Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2019

1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Căn cứ Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng BHTN bao gồm: - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy...

Xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 2019

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 560/LĐTBXH-BHXH trả lời thắc mắc về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng...

Vấn đề thuế cá nhân của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

Việc xác định một đối tượng cụ thể nào đó có phải chịu thuế thu nhập các nhân hay không, chúng ta căn cứ vào 03 yếu tố: Cá nhân cư trú hay không...

Lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2019

Chi phí được trừ và không được trừ a) Công văn số 911/BTC-CST ngày 23/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí được trừ đối với hàng hóa bị mất cắp trong...

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán...

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành nghị định số 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định...

Công văn năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với...

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng như sau: “2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối...

Bài Viết Liên Quan