Đánh Giá Bài Viết

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại sắc thuế quan trọng trong hệ thống thuế và ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, vì vậy việc hiểu được bản chất và đặc điểm của Thuế TNCN là hết sức cần thiết. Bài viết sau sẽ đem lại cho bạn cái nhìn tổng quan về thuế TNCN.

The Ball-Catching Expert Student Tells All

  1. Thuế thu nhập cá nhận là thuế trực thu, tính trên thu nhập chịu thuế của cá nhân trong kỳ tính thuế, đó là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

    Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là thu nhập sau khi đã giảm trừ các chi phí liên quan để tạo ra thu nhập, các khoản giảm trừ thuế thu nhập các nhân mang tính xã hội và các khoản giảm trừ khác.

  1. Đặc điểm thuế TNCN
  • Thuế TNCN có diện đánh thuế rộng, liên quan đến lợi ích cụ thể của người nộp thuế nên đây là loại thuế có độ nhạy cảm cao.
  • Do có bản chất là loại thuế trực thu, nên người nộp thuế cũng đồng thời là người chịu thuế. Chính điều này đã làm cho thuế TNCN trở thành công cụ đảm bảo tính công bằng trong phân phối thu nhập, ngưới nào có thu nhập chịu thuế càng cao thì mức thuế phải nộp càng nhiều và người lại, đảm bảo công bằng xã hội.
  • Thuế thu nhập cá nhân thường mang tính lũy tiến cao. Vì thuế TNCN đánh theo nguyên tắc khả năng trả thuế và thuế suất của nó thường được quy định theo biểu thuế lũy tiến từng phần nhằm đảm bảo công bằng giữa các đối tượng nộp thuế.
  1. Đối tượng nộp thuế

    Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và các cá nhân không cư trú có thu nhập chiụ thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

  • Cá nhân cư trú là người đáp ững 1 trong các điều kiện sau:
  • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
  • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
  • Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng các điều kiện trên.

Cách thức và phương pháp tính thuế nộp thuế được quy định chi tiết tại Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Nghị định 100/2008/NĐ – CP ngày 08/9/2008, Thông tư 84/2008/TT – BTC ngày 30/9/2008, hướng dẫn chi tiết nghị định 100/2008/NĐ- CP ngày 08/9/2008.