Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

Căn cứ vào phiếu nhập kho hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế Nợ 152, 153, 156: Số lượng nhập x Giá tạm tính Có 111, 112, 331…: Số lượng...

Trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC: Đối tượng áp dụng: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có...

Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo khối lượng, số lượng sản phẩm

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC: Đối tượng áp dụng: Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết...

Phân bổ công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng theo quy định đối với TSCĐ. Chi phí mua công...

Hướng Dẫn Cách Định Khoản Công Cụ Dụng Cụ

Công cụ dụng cụ (CCDC) là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng theo quy định để xếp vào TSCĐ. Khác với nguyên vật...

Cách viết phiếu nhập kho hàng hóa

Đối với kế toán kho, việc viết phiếu nhập kho hàng hóa là công việc thường xuyên, buộc kế toán viên phải có kiến thức nhất định để tránh những sai sót không đáng...

Cách tính giá hàng tồn kho – Phương pháp giá thực tế đích danh

Ngoài 2 phương pháp tính giá hàng tồn kho là bình quân gia quyền và nhập trước- xuất trước thì DN có thể lựa chọn phương pháp giá thực tế đích danh. Bài viết...

Cách tính giá trị hàng tồn kho – phương pháp nhập trước xuất trước

Tùy tình hình sản xuất kinh doanh của DN mà DN lựa chọn phương pháp tính giá trị hàng tồn kho phù hợp: phương pháp nhập trước xuất trước, phương pháp bình quân gia...
Cách tính giá hàng tồn kho - Phương pháp bình quân gia quyền

Cách tính giá hàng tồn kho – Phương pháp bình quân gia quyền

Mỗi phương pháp tính giá hàng tồn kho đều có những ưu, nhược điểm nhất định, sử dụng phương pháp nào cũng tùy thuộc vào từng điều kiện, đặc điểm sản xuất kinh doanh...
Các phương pháp tính giá hàng tồn kho

Các phương pháp tính giá hàng tồn kho

Hàng tồn kho của doanh nghiệp là những tài sản được mua vào để sản xuất hay bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh thường ngày hay phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ...

Bài Viết Liên Quan