Điều kiện ghi nhận doanh thu

Cơ sở pháp lý: Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS 14) Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5)...

Cách hạch toán nghiệp vụ liên quan đến hàng xuất khẩu

Một số quy định khi xuất khẩu hàng hóa a) Sử dụng hóa đơn Thương mại khi xuất khẩu hàng hóa: -   Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài sẽ sử dụng hóa...

Phạt lập hóa đơn các liên không thống nhất

Lập hóa đơn Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC: c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên...

Hạn mức khuyến mại, giảm giá của hàng hóa dịch vụ

Căn cứ nghị định 81/2018/NĐ-CP: Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch...

Hướng dẫn hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ

Hàng tiêu dùng nội bộ không phải tính, nộp thuế GTGT Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển...

Chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm cho người mua vì đã thanh toán trước thời hạn hợp đồng. Tài khoản sử dụng khi hạch toán là tài khoản 635 chi...

Cách lập hóa đơn giá trị gia tăng

Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT, kể...

Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa...

Nghiệp vụ mua bán hàng hóa sẽ được thống kê, ghi chép đầy đủ trên hóa đơn mua bán hàng hóa, trong trường hợp không có hóa đơn mua hàng, DN sẽ sử dụng...

Cách viết phiếu xuất kho hàng hóa

Khi xuất kho hàng hóa cũng như khi nhập kho hàng hóa cần phải có bằng chứng ghi lại nghiệp vụ xuất hay nhập đó. Theo đó phiếu xuất kho được lập khi xuất...

Cách hạch toán giá vốn hàng bán- TK 632

Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây...

Bài Viết Liên Quan