Cách xác định kê khai thuế GTGT theo Quý hay Tháng

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý Theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý cụ thể như sau: Nếu DN đang hoạt động: Khai thuế theo quý...

Xử lý tài chính các khoản nợ không có khả năng thu hồi

Không phải lúc nào doanh nghiệp cũng thu hồi được những khoản nợ phải thu khó đòi tứ phía khách hàng, đối tác. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc cách...

Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

Chi phí sản xuất của đơn vị xây lắp là toàn bộ về chi phí lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên...

Hạch toán tỷ giá doanh thu hàng xuất khẩu

Cách hạch toán tỷ giá doanh thu hàng xuất khẩu a) Trường hợp xuất hàng trước thanh toán sau: Nếu KH trả tiền cùng ngày hoàn thành thủ tục hải quan Nợ các TK 111(1112), 112(1122)...(tỷ...

Cách hạch toán thuế xuất khẩu phải nộp

Cách hạch toán thuế xuất khẩu phải nộp -Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, sẽ phản ánh doanh thu không bao gồm thuế xuất...

Quyết định phê duyệt đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán...

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

Cách hạch toán khi bị truy thu thuế TNDN, GTGT

1.Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phật chậm nộp sau khi có quyết định xử phạt. Khi công ty có Cơ quan thanh tra kiểm...

Cách hạch toàn khi cho vay mượn hàng hóa

1. Khi doanh nghiệp đi mượn, hạch toán như sau: – Khi nhận hàng hoá, vật liệu vay mượn: Nợ TK 152, 156 Có TK 3388 – Nếu vay mượn hàng hoá có chịu lãi: * Nếu lãi trả...

Cách hạch toán đối với tiền đặt cọc

Như đã biết, đặt cọc là 1 phần của việc thực hiện hợp đồng. Và dưới đây là cách hạch toán đối với tiền cọc sao cho hợp lý. BÊN ĐẶT TIỀN ĐẶT CỌC: – Khi đặt...

Cách hạch toán khi nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch

1. Hàng hóa phi mậu dịch là gì? Theo thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính: * Hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch là hàng hóa nhập khẩu không mang mục đích thương mại...

Bài Viết Liên Quan