Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ

Theo điều 12 đến điều 24 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định về Chương trình và Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cụ thể như sau: Hỗ trợ thông tin cho doanh...

Các loại hóa đơn mới nhất hiện nay trong doanh nghiệp

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC và 119/2014/TT-BTC quy định các loại hóa đơn trong doanh nghiệp hiện nay gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng, tem, vé, thẻ,.. Hóa đơn là chứng...

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Phương pháp này áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp sử dụng cùng 1 quy trình sản xuất, sử dụng cùng một loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều...

Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Điều kiện áp dụng phương pháp Áp dụng với doanh nghiệp trong trường hợp cùng một công nghệ sản xuất kết quả ngoài sản phẩm chính còn thu được cả sản phẩm phụ. Điều kiện...

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp Tỷ lệ

Phương pháp này áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp sử dụng cùng một quy trình sản xuất, sử dụng cùng một loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhóm...

Ký thay hóa đơn, chứng từ kế toán

Người có đủ quyền hạn, tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật mới có quyền ký trên hóa đơn, chứng từ kế toán. Trong trường hợp không...

Điều kiện ghi nhận doanh thu

Cơ sở pháp lý: Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS 14) 1. Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều...

Chi phí đào tạo nhân viên và cách hạch toán

1. Chi phí đào tạo nhân viên khi tính thuế TNDN Căn cứ Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC: *  Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ...

Cách hạch toán hàng xuất khẩu

1. Một số quy định khi xuất khẩu hàng hóa a) Sử dụng hóa đơn Thương mại khi xuất khẩu hàng hóa: - Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài sẽ sử dụng hóa đơn...

Hướng dẫn cách tính thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu

1. Giá tính thuế: - Giá tính thuế là giá CIF: là giá mua đã bao gồm cả chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua không phải trả thêm chi phí...

Bài Viết Liên Quan

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa phi mậu...

Hàng hóa phi mậu dịch là gì? Hàng hóa phi mậu dịch là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Bao gồm: Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam;...