Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lưu trữ, bảo quản và...

    Mức phạt   Hành vi vi phạm             Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ hồ sơ kiểm toán ( Điều 51, Nghị Định 41/2018/NĐ-CP)               5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng a) Bảo quản, lưu trữ...

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo...

Căn cứ theo Điều 12, Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/5/2018 quy định về mức phạt các hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai BCTC cụ...

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo...

Căn cứ theo Điều 11, Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/5/2018 quy định về các mức phạt của hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo...

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế...

Căn cứ theo Điều 17, Nghị Định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/05/2018:   Mức phạt     Hành vi vi phạm       5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng a) Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành...

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán

Căn cứ theo Điều 9, Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/05/2018:  Mức phạt                   Hành vi vi phạm                 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng a) Lập sổ kế...

Thời hạn nộp hồ sơ không thu thuế nhập khẩu, xuất khẩu

Thời hạn nộp hồ sơ không thu thuế nhập khẩu, xuất khẩu được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra,...

Quy định về việc khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập...

Việc khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về...

Thời hạn lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán

I. Các loại tài liệu kế toán phải lưu trữ Theo Điều 8, Nghị định 174/2016/NĐ-CP các loại tài liệu kế toán phải lưu trữ bao gồm: - Chứng từ kế toán. - Sổ kế toán chi...

Xử phạt đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền...

Theo Điều 8, Điều 12, Chương II Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày hiệu lực 01/01/2014 1. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn,...

Xử lý về thuế đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi

Các khoản chi có tính chất phúc lợi là khoản lợi ích vật chất NLĐ nhận được ngoài những khoản lương thưởng đã thỏa thuận nhằm hỗ trợ về đời sống cho NLĐ 1. Về...

Bài Viết Liên Quan