Mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm. Việc này giúp cho doanh nghiệp...

Phương pháp hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1. Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho Căn cứ vào Khoản 1 Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn...

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Căn cứ vào các quy định, khi doanh nghiệp thanh lý tài sản cố định cần chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ sau: Thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ Biên bản họp...

Quy định về việc thanh lý tài sản cố định

Theo khoản 3 Điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 Điều 31 Thông tư 113/2016/TT-BTC quy định: "Trường hợp thanh lý tài sản cố định: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không...

Hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng

Theo công văn 1249/TCT-CNTT ngày 4/4/2017 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu nước ngoài trực tuyến qua mạng. Có 2 cách để kê khai thuế nhà thầu qua mạng...

NGUYÊN TẮC ƯU ĐÃI TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Căn cứ theo Điều 3, Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau: 1. Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ...

ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

Căn cứ theo quy định tại Điều 5, Thông tư 63/2014/TT-BTC hướng dẫn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, quy định về việc hưởng ưu đãi đối với hàng hóa trong nước...

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất

Có 2 phương pháp tính thuế nhà thầu nước ngoài là: phương pháp kê khai và phương pháp trực tiếp + Phương pháp kê khai: Áp dụng cho các nhà thầu nếu đủ đáp ứng...

ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ THẦU TRONG NƯỚC

Thực hiện ưu đãi với nhà thầu trong nước được thực hiện theo quy định tại điều 6, Nghị định 63/2014/NĐ-CP cụ thể như sau: 1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc...

ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI ĐẤU THẦU QUỐC TẾ

Đối với các nhà thầu quốc tế thuộc các gói thầu khác nhau sẽ được hưởng những ưu đãi như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin đến bạn đọc...

Bài Viết Liên Quan