Đánh Giá Bài Viết

Theo công văn 1249/TCT-CNTT ngày 4/4/2017 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu nước ngoài trực tuyến qua mạng. Có 2 cách để kê khai thuế nhà thầu qua mạng là:

Cách 1. Kê khai trực tuyến trên website: Nhantokhai bằng ứng dụng iHTKK

Bước 1: Doanh nghiệp tổ chức bên Việt Nam đăng nhập vào tài khoản trên http://nhantokhai.gdt.gov.vn , bằng mã số thuế A: 0100231226 (MST doanh nghiệp)

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình kê khai tờ khai

+ Tại chỉ tiêu “ [05] Mã số thuế bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay”, doanh nghiệp, tổ chức bên Việt Nam chọn MST nộp thay là B: 0105457516

+ Kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế nhà thầu: Mỗi hợp đồng kê khai 01 dòng trên tờ kê khai

+ Ấn nút <Hoàn thành kê khai> để chuyển sang màn hình ký điện tử và nộp tờ khai

Bước 3: Kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai

Bước 4: Sau khi kê khai xong các bạn ấn nút “Kí và nộp tờ khai”

Cách 2: Kê khai trên phần mềm HTKK sau đó kết xuất XML, Nộp qua mạng

Bước 1: Đăng nhập bằng MST B: 0105457516 (MST khai thay)

Bước 2: Nhập các chỉ tiêu vào tờ khai thuế nhà thầu

Bước 3: Sau khi hoàn thành kê khai, các bạn bấm “ Kết xuất XML” chọn nơi lưu File

Bước 4: Tiếp đó các bạn truy cập vào web : http://nhantokhai.gdt.gov.vn