1. Điều kiện hưởng BHXH một lần

Tại Khoản 1, Điều 60 Luật BHXH số 58/2014/QH13Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định BHXH một lần: “Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần”.

Đối với các trường hợp còn lại theo quy định (đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, ra nước ngoài định cư, bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, AIDS, và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế…) thì không bị giới hạn bởi điều kiện nghỉ việc sau 1 năm mới được đề nghị hưởng BHXH một lần mà có thể đề nghị hưởng khi có đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.

Trường hợp đủ điều kiện hưởng BHXH một lần như quy định trên thì bà làm hồ sơ hưởng BHXH một lần theo quy định. Thời gian đóng BHXH đã hưởng chế độ BHXH một lần không dùng để tính hưởng chế độ BHXH nếu bà tham gia BHXH vào lần tiếp theo.

2. Hồ sơ hưởng chế độ BHXH một lần

Điều 20, Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam quy định hồ sơ hưởng BHXH một lần, gồm:

– Sổ BHXH

– Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính)

Người hưởng chế độ BHXH một lần nộp hồ sơ như trên tại BHXH nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú có thời hạn.