Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm những gì?

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch) Chứng...

Khi nhà đầu tư dự định đầu tư vào VN, họ có cần bản...

Hỏi: Khi nhà đầu tư dự định đầu tư vào VN, họ có cần bản giải trình về năng lực tài chính để triển khai dự án trên thực tế hay không? Đáp: Trước hết, phải xác...

Bài Viết Liên Quan

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa phi mậu...

Hàng hóa phi mậu dịch là gì? Hàng hóa phi mậu dịch là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Bao gồm: Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam;...