Thủ tục xác định ưu đãi đầu tư

  Câu hỏi: Thủ tục xác định ưu đãi đầu tư được tiến hành như thế nào? Trả lời: Theo nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...

Đối tượng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi: Đối tượng ưu đãi thuế TNDN bao gồm những đối tượng nào? Trả lời: Theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và nghị định 218/2013/NĐ-CP, đối tượng ưu đãi thuế thu...

Thủ tục đổi tên công ty và người đại diện như thế nào? Công...

Câu hỏi: Thủ tục đổi tên công ty và người đại diện như thế nào? Công ty tôi là công ty TNHH MTV Trả lời: Về thủ tục đổi tên công ty đối với...

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp có...

Câu hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp có phải xin dự án đầu tư?  Trả lời: Theo Luật Đầu tư 2015, quy định về việc thực hiện cấp...

Có các hình thức kinh doanh nào cho nhà đầu tư nước ngoài tại...

Câu hỏi: Có các hình thức kinh doanh nào cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam? Trả lời: Các hình thức đầu tư được quy định cụ thể trong Luật đầu tư và các...

Công ty mới thành lập cần đăng ký những thủ tục gì?

Câu hỏi: Công ty mới thành lập cần đăng ký những thủ tục gì? Trả lời: Đối với doanh nghiệp mới thành lập, việc tiến hành các thủ tục liên quan đến việc công bố...

Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm...

Câu hỏi: Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm được quy định thế nào? Trả lời: Theo Nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về...

Khung thời gian cho việc góp vốn đầu tư là bao lâu?

Câu hỏi: Khung thời gian cho việc góp vốn đầu tư là bao lâu? Trả lời: Việc đầu tư được tiến hành dưới các hình thức như góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp...

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong 6 tháng có phải...

Hỏi: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong 6 tháng  có phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Đáp: Việc xác định một đối tượng cụ thể nào đó có phải chịu thuế thu nhập...

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân?

Hỏi: Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân? Đáp: Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định...

Bài Viết Liên Quan