Các loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần có những loại giấy tờ gì? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin đến bạn đọc quan tâm tới vấn đề này.

Căn cứ theo Điều 22, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách sau phụ thuộc loại hình doanh nghiệp:
 • – Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh,
 • – Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • – Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 1. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 2. a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân:

“1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

 1. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực”.
 2. b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 3. c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.