1. Trước ngày 03/6/2018: Thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng (nếu có).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, trường hợp trong tháng 05 mà doanh nghiệp có biến động tăng/giảm số lượng lao động thì trước 03/6/2018, doanh nghiệp phải gửi Thông báo theo mẫu số 29 ban hành kèm Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH về tình hình biến động lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp có trụ sở.

2. Ngày 20/5/2018:

  • Thời hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế GTGT tháng 05/2018, tờ khai thuế TNCN tháng 05/2018 (nếu có), nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có) đối với DN khai thuế theo tháng.

Theo quy đinh Điểm a Khoản 2 Điều 11 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, chậm nhất vào ngày 20 tháng liền kề.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, nếu trong tháng 5, doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN tại cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 20/6/2018.

  • Thời hạn cuối cùng nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế theo tháng đối với chứng từ khấu trừ được cơ quan thuế cấp.

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế hoặc đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn, gian lận thuế thì phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào 20/6/2018.

3. Ngày 30/6/2018:

  • Thời hạn cuối cùng trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 06/2018 (Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH)
  • Thời hạn cuối cùng trích nộp kinh phí công đoàn tháng 06/2018 (Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP)