Đánh Giá Bài Viết

Hỏi: Công ty tôi muốn ký hợp đồng lao động 6 tháng với người lao động có được không?

Employment contract

Đáp:

Tùy thuộc vào công việc và vị trí mà công ty bạn muốn tuyển.

Đối với công việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 12 tháng thì công ty có thể ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng.

Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Khi giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng, cụ thể là 06 tháng như nhu cầu của công ty, cần lưu ý một số điểm sau liên quan tới loại hợp đồng này:

  • Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng phải xác lập dưới hình thức văn bản. Ngoại trừ hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng thì có thể xác lập bằng lời nói.
  • Khi hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu không ký hợp đồng mới thì hợp đồng này tự động chuyển thành hợp đồng lao động có xác định thời hạnh với thời hạn là 24 tháng.
  • Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.
  • Người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ thì không phải thử việc.
  • Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải báo trước cho người lao động trước ít nhất 03 ngày làm việc. Người sử dụng lao động cũng phải báo trước cho người lao động trước ít nhất 03 ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Công ty không cần trả trợ cấp mất việc cho người lao động làm việc với thời hạn 06 tháng trong các trường hợp người sử dụng phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động.