1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Theo điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định phương pháp Khấu trừ thuế GTGT

  • Phương pháp khấu trừ áp dụng đối với DN thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

  • Doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

Doanh thu hàng năm do doanh nghiệp tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu ” tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên:

– Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT

– Hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế thứ 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT

  • Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ

Theo điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC và Công văn 4253/TCT-CS quy định:

Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo hồ sơ khai thuế GTGT hướng dẫn tại điều 11, thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính

Như vậy: việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi lên cơ quan thuế, cụ thể:

– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế

– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế

2. Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

  • Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

– Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp hoạt động mua bán chế tác vàng bạc đá quý

– Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT

  • Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Đối tượng áp dụng

– Những doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

– Hộ, cá nhân kinh doanh

– Tổ chức kinh tế khác không phải doanh nghiệp, hợp tác xã

Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.