Bước 1: Mở HTKK phiên bản mới nhất → Thuế Tài nguyên → Chọn tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN. Bạn chọn loại hình kê khai thuế theo tháng hay theo từng lần phát sinh

Bước 2: Màn hình hiện ra ba Hình thức của người nộp thuế:

[I] Tài nguyên khai thác: Người nộp thuế là đối tượng trực tiếp khai thác tài nguyên.

Ví dụ: Doanh nghiệp bạn trực tiếp khai tác đá, gỗ hoặc khai thác nước ngầm dùng cho trong sản xuất.

[II] Tài nguyên thu mua gom: Người nộp thuế là đối tượng thu mua tài nguyên từ các tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ và cam kết đứng ra khai và nộp thuế thay cho các tổ chức, cá nhân khai thác.

Ví dụ: Doanh nghiệp bạn thu mua gom cát, sỏi từ các hộ gia đình trực tiếp khai thác.

[III] Tài nguyên tịch thu, giao bán: Người nộp thuế là đối tượng tịch thu tài nguyên bị khai thác, sử dụng trái phép và được phép bán ra (thông thường là các cơ quan an ninh)

=>  Sau khi lựa chọn mình thuộc đối tượng nộp thuế nào, thì bạn di vào mũi tên → chọn loại tài nguyên (ví dụ nước)

[3]: Hệ thống tự nhảy;

[4]: Điền sản lượng khai thác, thu mua, sử dụng trong kỳ tính thuế;

[5] hoặc chỉ tiêu [7]: Áp dụng 1 trong 2 trường hợp bạn là đối tượng nộp thuế theo thuế suất hay theo mức ấn định (căn cứ vào giấy cấp phép hoạt động khai thác tài nguyên của tổ chức)

[6] , [8]: Hệ thống tự nhảy;

[9]: Điền mức thuế được miễn giảm nếu có.

Bước 3: Sau khi hoàn thành bạn ấn nút ghi → Kết xuất XML và nộp.

Kê khai quyết toán thuế tài nguyên trên phần mềm:

+ Mở HTKK → Chọn tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN

+ Các chỉ tiêu từ [1] -> [10] bạn điền như tờ khai từng kỳ thuế;

+ Chỉ tiêu [11]: Điền số thuế bạn đã nộp trong kỳ = Tổng chỉ tiêu [10] của các tờ khai từng kỳ;

+ Chỉ tiêu [12]: Là số thuế nộp thừa, hoặc thiếu sau quyết toán.

+ Bấm ghi, kết xuất XML và nộp qua chữ ký số công cộng.