6 công việc quan trọng Nhân sự, Kế toán cần làm trong tháng 02/2019

Trong tháng 02/2019, những người làm công tác Nhân sự, Kế toán cần làm 06 công việc quan trọng sau đây: 1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2019 (nếu có) - Thời...

Mức đóng BHXH, BHYT và BHTN từ tháng 1/2019

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/ tháng. Từ 1/1/2019, mức lương tối thiểu vùng từ 2.920.000 đồng/ tháng đến 4.180.000 đồng/ tháng. Cơ sở pháp lý: Luật BHXH 58/2014/QH13; Luật việc...

BHXH TP. Hồ Chí Minh: Phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng...

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2717/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019 tới các...

Nghị định 121/2018/NĐ-CP – Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn thủ tục gửi thang...

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính...

Chuyển lợi nhuận tích lũy nhiều năm ra nước ngoài

Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 57077/CT-TTHT hướng dẫn về thực hiện chuyển lợi nhuận tích lũy ra nước ngoài. Theo đó: Công ty đã...

Quy trình thu BHXH, BHYT được sửa đổi, bổ sung

Ngày 16/7/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn...

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 02 tháng 7 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 1678/CT-TTHT hướng dẫn về sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó: Chữ ký người mua trên hóa...

Mức đóng BHXH, BHYT điều chỉnh tăng từ 01/07/2018

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000...

Công việc kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 05/2018

Trước ngày 03/5/2018: Thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng (nếu có). (Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) Ngày 21/5/2018: Thời hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế GTGT...

Cập nhật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo...

  Nghị định 41/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập có hiệu lực...

Bài Viết Liên Quan