Cập nhật tổng hợp xử lý vướng mắc về thuế và thủ tục xuất...

Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Tổng Cục Hải quan ban hành công văn số 4787/TCHQ-TXNK hướng dẫn xử lý vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Theo đó, một...

Rủi ro bị truy thu thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu

Phí bản quyền, phí giấy phép có thể bị tính vào trị giá hải quan của hàng nhập khẩu. Để tránh rủi ro bị truy thu thuế do nộp thiếu thuế nhập khẩu và...

Các trường hợp có thể bị ấn định thuế khi thanh tra chuyển giá

According to the current trend, regulations on transfer pricing have become stricter and given more power to tax authorities to set the level of price. In addition, Vietnamese tax authorities are likely to comprehensively cooperate with...

Quyết toán thuế TNCN năm 2017

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 5749/CT-TNCN hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017. Crowe Horwath Vietnam xin được tổng hợp...
Những điểm mới đáng chú ý của Luật kế toán mới có hiệu lực từ 01/01/2017

Những điểm mới đáng chú ý của Luật kế toán mới có hiệu lực...

Luật kế toán lần đầu tiên ban hành vào năm 2003 thay thế cho Pháp lệnh Kế toán và Thống kê đã có những tác dụng rõ rệt trong viêc thống nhất quản lý...
Crowe Horwath Vietnam - Đối tác đào tạo được công nhận của Hiệp hội Kế toán Úc và New Zealand

Crowe Horwath Vietnam – Đối tác đào tạo được công nhận của Hiệp hội...

Ngày 22.12.2016 vừa qua, Crowe Horwath Vietnam đã chính thức được công nhận là "Đối tác đào tạo" của Hiệp hội Kế toán Úc và New Zealand (CAANZ). Trở thành Đối tác đào tạo...
Bản tin thuế tháng 1 và tháng 2 năm 2017

Crowe Horwath International thăng hạng 8 trên bảng xếp hạng mạng lưới dịch vụ...

Crowe Horwath International hiện tại đã đạt vị trí thứ 8 trong hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu, do Tạp chí Kế toán Quốc tế (International Accounting Bulletin) công bố dựa trên...

Bài Viết Liên Quan