Hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2813/TCT-DNNCN giải đáp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá...

Chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước...

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1970/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài. Theo đó: Trường...

Số thuế TNCN được giảm tại Khu kinh tế năm 2018

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018, ưu đãi giảm 50% số...

Khấu trừ thuế TNCN trong chương trình khuyến mại bằng tiền

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 1760/CT-TTHT hướng dẫn lập chứng từ chi khuyến mại bằng tiền, trong đó quý khách hàng cần lưu...

Hướng dẫn bổ sung thuế TNCN với phần thu nhập từ trúng thưởng từ...

Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 10134/CT-TT&HT hướng dẫn thêm về thuế TNCN đối với phần thu nhập trúng thưởng từ hoạt động bốc...

Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tiền học cho con của NLĐ...

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 808/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tiền học cho con của người nước...

Sửa đổi các quy định về thuế TNDN và thuế TNCN trong Thông tư...

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ...

Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN

Trong năm 2017, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế có ban hành một số văn bản hướng dẫn liên quan đến thuế TNDN, do đó doanh nghiệp cần lưu ý thêm một số...

Quyết toán thuế TNCN năm 2017

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 5749/CT-TNCN hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017. Crowe Horwath Vietnam xin được tổng hợp...

Hồ sơ chứng minh số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 6005/TCT-TNCN về hồ sơ chứng minh số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài. Theo đó, cá nhân thuộc đối tượng...

Bài Viết Liên Quan