Công văn 4268/TCT-KK năm 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu

Căn cứ các quy định tại: - Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã...

Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp...

Trả lời công văn số 6071/CT-TTHT ngày 01/02/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp...

Xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản đảm bảo bàn giao cho tổ...

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1663/TCT-CS giải đáp vướng mắc về xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản đảm bảo bàn giao cho tổ...

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo Quý hay Tháng

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý Theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý cụ thể như sau: Nếu DN đang hoạt động: Khai thuế theo quý...

Khấu trừ thuế GTGT đối với thuế GTGT do CQ Hải quan ấn định

Ngày 21 tháng 09 năm 2018, Cục  thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3037/CT-TTHT hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với số thuế GTGT do cơ quan Hải...

Hạch toán chi phí đối với thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu...

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Tổng Cục thuế ban hành công văn số 5475/TCT-CS hướng dẫn về việc hạch toán chi phí đối với khoản thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu...

Chứng từ điện tử không được chấp nhận trong kê khai, nộp thuế

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2796/TCT-DNL hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê...

Rủi ro bị truy thu thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu

Phí bản quyền, phí giấy phép có thể bị tính vào trị giá hải quan của hàng nhập khẩu. Để tránh rủi ro bị truy thu thuế do nộp thiếu thuế nhập khẩu và...

Chứng từ thanh toán khoản hỗ trợ chi phí vận chuyển

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 9873/CT-TT&HT hướng dẫn về chứng từ thanh toán khoản hỗ trợ chi phí vận chuyển. Theo đó: Trường hợp...

Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 5537/BTC-CST hướng dẫn đối với hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu rồi xuất khẩu. Theo đó: Từ ngày 01/07/2016 đến...

Bài Viết Liên Quan