Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 2019

Thực hiện trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Điều 19 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công...

Hạn Nộp Các Loại Tờ Khai Thuế Và Báo Cáo Đối Với Doanh Nghiệp...

Crowe Việt Nam trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Hạn nộp các loại tờ khai thuế và báo cáo đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Tài liệu tổng hợp thời...
Cách tính thuế nhà thầu theo giá net

Thuế nhà thầu đối với thu nhập từ bản quyền

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 903/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu đối với thu nhập từ bản quyền. Theo đó, quý khách...

Ưu đãi thuế đối với dự án mở rộng sản xuất sản phẩm công...

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 896/TCT-CS hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp...

Bản tin tháng 7 – 2019

Điểm tin •  Phí phát sinh từ hợp đồng tín dụng nước ngoài •  Điều kiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi khi chưa đến hạn thanh toán •  Xử lý thuế đối với phế...

Thuế Suất 2019

Crowe Vietnam trân trọng giới thiệu ấn phẩm mới nhất "Thuế Suất 2019" với các nội dung chính gồm: 1. Thuế Thu Nhập Cá Nhân ( TNCN ) 2. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiêp ( TNDN...

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với cá nhân làm việc ở...

Ngày 28 tháng 02 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 855/TCT-HTQT hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với cá nhân (bao gồm Trưởng văn...

Những công việc Nhân sự, Kế toán cần thực hiện trong tháng 7/2019

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 06/2019 Thời hạn: Trước ngày 03/7/2019 Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 Trong trường hợp doanh...

Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình sản xuất...

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5845/BTC-TCHQ giải đáp vướng mắc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm tạo ra từ quá trình sản...

Điều kiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi khi chưa đến hạn...

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 811/TCT-DNL hướng dẫn về trích lập dự phòng khoản tổn thất đã trở thành khoản nợ khó đòi. Trường hợp nợ...

Bài Viết Liên Quan