Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có...
Thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển cung cấp cho Doanh nghiệp chế xuất

Thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển cung cấp cho Doanh nghiệp chế...

Ngày 16 tháng 1 năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 610/BTC-CST hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động vận chuyển cung cấp cho Doanh...
Kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót

Kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót

Ngày 10 tháng 1 năm 2017, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 92/TCT-KK hướng dẫn về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) đối với hóa đơn bỏ...
Những điểm mới đáng chú ý của Luật kế toán mới có hiệu lực từ 01/01/2017

Những điểm mới đáng chú ý của Luật kế toán mới có hiệu lực...

Luật kế toán lần đầu tiên ban hành vào năm 2003 thay thế cho Pháp lệnh Kế toán và Thống kê đã có những tác dụng rõ rệt trong viêc thống nhất quản lý...
Crowe Horwath Vietnam - Đối tác đào tạo được công nhận của Hiệp hội Kế toán Úc và New Zealand

Crowe Horwath Vietnam – Đối tác đào tạo được công nhận của Hiệp hội...

Ngày 22.12.2016 vừa qua, Crowe Horwath Vietnam đã chính thức được công nhận là "Đối tác đào tạo" của Hiệp hội Kế toán Úc và New Zealand (CAANZ). Trở thành Đối tác đào tạo...
Bản tin thuế tháng 1 và tháng 2 năm 2017

Crowe Horwath International thăng hạng 8 trên bảng xếp hạng mạng lưới dịch vụ...

Crowe Horwath International hiện tại đã đạt vị trí thứ 8 trong hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu, do Tạp chí Kế toán Quốc tế (International Accounting Bulletin) công bố dựa trên...

Các quy định mới về tiền lương từ năm 2018

Quy định mới về tiền lương áp dụng tăng mức lương tối tiểu vùng dự kiến từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, và mức lương cơ sở dự kiến từ ngày 1 tháng 7...

Chính sách thuế đối với khoản tiền phí bảo hiểm tổn thất rủi ro...

Ngày 17 tháng 11 năm 2017, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn số 19335/CT-TT&HT hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhà thầu đối với khoản...

Bài Viết Liên Quan