Thanh toán công tác phí trên 20 triệu đồng cho người lao động

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 6480/CT-TT&HT hướng dẫn về việc thanh toán chi phí công tác. Theo đó: Trường hợp công ty cử người...

Công văn quyết toán thuế TNCN Hà Nội

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 128/TT-BTC ngày 05/9/2014, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015; Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính...

Chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước...

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1970/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài. Theo đó: Trường...

Bản tin tháng 10 – 2019

Điểm tin   •  Hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập •  Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp •  Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất...

Chuyển lợi nhuận tích lũy nhiều năm ra nước ngoài

Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 57077/CT-TTHT hướng dẫn về thực hiện chuyển lợi nhuận tích lũy ra nước ngoài. Theo đó: Công ty đã...
Chính sách thuế TNDN đối với chi phí tiền lương làm thêm giờ

Chính sách thuế TNDN đối với chi phí tiền lương làm thêm giờ

Ngày 03/10/2017, Cục Thuế tỉnh Bình Dương có Công văn số 17030/CT-TT&HT về việc chính sách thuế TNDN đối với chi phí tiền lương làm thêm giờ, cụ thể: Căn cứ Điều 4, Thông tư...

Bản tin tháng 9 – 2019

Điểm tin •  Xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản đảm bảo bàn giao cho tổ chức tín dụng •  Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt...

Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tiền học cho con của NLĐ...

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 808/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tiền học cho con của người nước...
Từ ngày 12/8/2016, mở tài khoản ngân hàng phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh

Từ ngày 12/8/2016, mở tài khoản ngân hàng phải thông báo cho cơ quan...

Ngày 06 tháng 6 năm 2017, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 37611/CT-TTHT trả lời về chính sách thuế, theo đó: Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư...
Hướng dẫn cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử

Hướng dẫn cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện...

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài làm việc tại...

Bài Viết Liên Quan