Thuế thu nhập khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Thuế thu nhập khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Ngày 15 tháng 9 năm 2017, Cục thuế Bình Dương ban hành Công văn số 15971/CT-TTHT hướng dẫn về thuế thu nhập từ đầu tư vốn. Theo đó: Trường hợp Công ty có phát...

Xác định chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiêp có giao...

Ngày 24 tháng 1 năm 2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3966/CT-TTHT trả lời thắc mắc về hạch toán chi phí lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP...
Công văn 12799/CT-TT&HT về thuế TNDN liên quan đến việc trích khấu hao và thanh lý tài sản do tạm ngưng sản xuất

Công văn 12799/CT-TT&HT về thuế TNDN liên quan đến việc trích khấu hao và...

Công văn 12799/CT-TT&HT về thuế TNDN liên quan đến việc trích khấu hao và thanh lý tài sản do tạm ngưng sản xuất   Ngày 02 tháng 8 năm 2017, Cục thuế Bình Dương đã có...

Xác định thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ tạm trú, visa, giấy...

  Ngày 25 tháng 08 năm 2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3867/TCT-TNCN trả lời thắc mắc về chi phí làm thẻ tạm trú, visa, làm giấy phép lao động khi xác định...

Kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài cung cấp...

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 5392/TCT-TNCN về việc kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài ký hợp đồng cung...

Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tiền học cho con của NLĐ...

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 808/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tiền học cho con của người nước...

Hướng dẫn bổ sung thuế TNCN với phần thu nhập từ trúng thưởng từ...

Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 10134/CT-TT&HT hướng dẫn thêm về thuế TNCN đối với phần thu nhập trúng thưởng từ hoạt động bốc...
Thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

Thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 2700/TCT-TNCN hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài. Theo đó: Cá nhân nước ngoài...
Chính sách thuế TNDN đối với chi phí tiền lương làm thêm giờ

Chính sách thuế TNDN đối với chi phí tiền lương làm thêm giờ

Ngày 03/10/2017, Cục Thuế tỉnh Bình Dương có Công văn số 17030/CT-TT&HT về việc chính sách thuế TNDN đối với chi phí tiền lương làm thêm giờ, cụ thể: Căn cứ Điều 4, Thông tư...

Thuế GTGT khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Cục thuế Thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 1159/CT-TTHT hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất....

Bài Viết Liên Quan