Số thuế TNCN được giảm tại Khu kinh tế năm 2018

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018, ưu đãi giảm 50% số...

Hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng

Theo công văn 1249/TCT-CNTT ngày 4/4/2017 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu nước ngoài trực tuyến qua mạng. Có 2 cách để kê khai thuế nhà thầu qua mạng...

NGUYÊN TẮC ƯU ĐÃI TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Căn cứ theo Điều 3, Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau: 1. Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ...

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất

Có 2 phương pháp tính thuế nhà thầu nước ngoài là: phương pháp kê khai và phương pháp trực tiếp + Phương pháp kê khai: Áp dụng cho các nhà thầu nếu đủ đáp ứng...

ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ THẦU TRONG NƯỚC

Thực hiện ưu đãi với nhà thầu trong nước được thực hiện theo quy định tại điều 6, Nghị định 63/2014/NĐ-CP cụ thể như sau: 1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc...

ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI ĐẤU THẦU QUỐC TẾ

Đối với các nhà thầu quốc tế thuộc các gói thầu khác nhau sẽ được hưởng những ưu đãi như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin đến bạn đọc...

Cách tính thuế nhà thầu bản quyền phần mềm nước ngoài

Nhập khẩu phần mềm chịu thếu nhà thầu như thế nào? Cách tính thuế nhà thầu dịch vụ phần mềm, bản quyền phần mềm khi nhập khẩu phần mềm từ công ty nước ngoài...

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư được quy định cụ thể tại điều số 5 luật đấu thầu số 43/2013/QH13: 1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư...

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phương thức cung cấp dịch...

Theo điều 30 Nghị định 41/2018 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/05/2018 về mức phạt Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phương thức cung cấp dịch vụ kế toán qua...

Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ban hành công văn số 432/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại. Theo đó, Trường...

Bài Viết Liên Quan