Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ban hành công văn số 432/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại. Theo đó, Trường...

Xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng...

  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định cụ thể thông qua Điều 14, Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau: Thu nhập từ chuyển nhượng...

6 công việc quan trọng Nhân sự, Kế toán cần làm trong tháng 02/2019

Trong tháng 02/2019, những người làm công tác Nhân sự, Kế toán cần làm 06 công việc quan trọng sau đây: 1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2019 (nếu có) - Thời...

Mức đóng BHXH, BHYT và BHTN từ tháng 1/2019

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/ tháng. Từ 1/1/2019, mức lương tối thiểu vùng từ 2.920.000 đồng/ tháng đến 4.180.000 đồng/ tháng. Cơ sở pháp lý: Luật BHXH 58/2014/QH13; Luật việc...

BHXH TP. Hồ Chí Minh: Phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng...

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2717/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019 tới các...

Được phép sử dụng hóa đơn đặt in đến 31/10/2020

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4311/TCT-CS về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Quý khách hàng cần lưu ý: Trong thời...

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 14494/BTC-QLKT trả lời cho Công ty TNHH Crowe Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kế toán –...

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động môi giới bán hàng

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 19406/CT-TT&HT hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động môi giới bán hàng, theo đó: Trường...

Khấu trừ thuế GTGT đối với thuế GTGT do CQ Hải quan ấn định

Ngày 21 tháng 09 năm 2018, Cục  thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3037/CT-TTHT hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với số thuế GTGT do cơ quan Hải...

Nghị định 121/2018/NĐ-CP – Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn thủ tục gửi thang...

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính...

Bài Viết Liên Quan