Điểm tin

•  Xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản đảm bảo bàn giao cho tổ chức tín dụng

•  Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt công trình
cho doanh nghiệp chế xuất

•  Chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài

Chi tiết: https://www.crowe.com/vn/vi-vn/news/monthly-newsletter-september-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ban_tin_cap_nhat_thang_9_nam_2019&utm_term=2019-10-04