HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông,...

Nghĩa vụ thuế nhà thầu khi sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam

Ngày 30 tháng 09 năm 2019, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ ban hành công văn số 5756/CT-TTHT hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, các nhân nước ngoài kinh doanh...

Những điểm mới trong Luật quản lý Thuế 2019

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Quốc hội đã thông qua Luật quản lý thuế 38/2019/QH14, quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Luật...

Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi mới nhất về giao dịch điện tử trong lĩnh...

Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh...

Bản tin tháng 10 – 2019

Điểm tin   •  Hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập •  Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp •  Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất...

Công văn 4268/TCT-KK năm 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu

Căn cứ các quy định tại: - Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã...

Công văn 6576/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra thông quan và nộp thuế bổ...

1. Đối với kiến nghị về kiểm tra sau thông quan và nộp thuế bổ sung: - Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 18 Luật Hải quan 2014: “2. Người khai hải quan là chủ...

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất...

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3352/TCT-KK trả lời vướng mắc liên quan đến chứng từ thanh toán qua ngân hàng liên quan đến khấu trừ,...

Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn giá trị gia tăng 2019

Theo phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014: Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn cụ thể như sau: Tên loại hoá đơn: Hoá đơn giá trị gia...

Thông báo đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư...

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có thay đổi bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng...

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Thủ tục và Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2019

1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Căn cứ Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng BHTN bao gồm: - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy...

Xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 2019

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 560/LĐTBXH-BHXH trả lời thắc mắc về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng...

Vấn đề thuế cá nhân của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

Việc xác định một đối tượng cụ thể nào đó có phải chịu thuế thu nhập các nhân hay không, chúng ta căn cứ vào 03 yếu tố: Cá nhân cư trú hay không...

Lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2019

Chi phí được trừ và không được trừ a) Công văn số 911/BTC-CST ngày 23/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí được trừ đối với hàng hóa bị mất cắp trong...

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán...

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành nghị định số 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định...

Công văn năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với...

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng như sau: “2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối...

Cách xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử từ 05/11/2019

Thông tư 66/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành vừa qua đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung nổi bật về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, quy định cách xác...

Công văn năm 2019 về chứng từ thanh toán ủy quyền cho bên thứ...

Ý kiến của Tổng cục thuế về chứng từ thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba. 1. Tại mục 2 khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung...

Công văn về chính sách hoàn thuế GTGT 2019

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội; khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của...

Công văn về chính sách thuế và hóa đơn 2019

1. Căn cứ Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ: “Điều 15. Lập hóa đơn 1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa...

Công văn 2019 về hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Liên quan đến vướng mắc về việc hoàn tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước của Công ty, ngày 10/10/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3875/TCT-KK trả lời công văn số 59637/CT-KK&KTT...

Công văn năm 2019 về hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh...

Ý kiến về chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp:  Căn cứ Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định như sau: “Điều 195. Sáp nhập doanh nghiệp 1. Một hoặc một số...

Công văn năm 2019 về chính sách thuế TNCN đối với khoản đóng góp...

Ý kiến của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo: Tại điểm a, khoản 3, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15...

Công văn năm 2019 về chính sách thuế GTGT

Ý kiến của Tổng cục thuế về chính sách thuế: 1. Tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 04/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng...

Công văn năm 2019 về triển khai thu phí điện tử tự động không...

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại văn bản số 7105/UBND-XD ngày 25 tháng 9 năm 2019 về việc tạm thời chưa triển khai lắp đặt hệ thống thu...

Công văn về khai, nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản năm...

Ý kiến về vướng mắc về tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai, nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng căn hộ tại dự án công trình có chức năng hỗn hợp: Tại Khoản 5, Điều 3...

Công văn về hoàn thuế GTGT năm 2019

Ý kiến của Tổng cục thuế về kiến nghị về việc hoàn thuế GTGT: Tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 Luật thuế giá trị...

Cách quy đổi thu nhập của người nước ngoài 2019

Trả lời công văn hỏi về cách quy đổi thu nhập của người nước ngoài: Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính: + Tại Điều 1 quy định về người nộp thuế: “Phạm vi...

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 02 tháng 08 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3042/TCT-CS hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo đó, Về nguyên tắc doanh nghiệp...

Hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2813/TCT-DNNCN giải đáp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá...

Ghi địa chỉ trên hóa đơn mua vào bán ra khi thay đổi trụ...

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn...

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2019

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-KTNN ngày 03/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành...

Bản tin tháng 9 – 2019

Điểm tin •  Xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản đảm bảo bàn giao cho tổ chức tín dụng •  Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt...

Chính sách thuế đối với hóa đơn điện tử mới nhất

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng cục Thuế và công văn số 3501/TCT-CS ngày 04/09/2019 của Tổng cục thuế hướng dẫn về hóa đơn điện tử. 1. Về chữ ký của người mua...

Stay Connected

17,313Thành viênThích
66,991Người theo dõiTheo dõi
14,000Người theo dõiĐăng Ký

Hot New