Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa phi mậu dịch năm 2019

Hàng hóa phi mậu dịch là gì? Hàng hóa phi mậu dịch là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Bao gồm: Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho...

Thời điểm xuất hóa đơn thuế Giá trị gia tăng khi bán hàng hóa,...

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay...

Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập năm 2019

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì ngoài những nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn đã lập, doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh doanh có thể: a)...

Doanh nghiệp có được sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa...

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Căn cứ theo “Khoản 3 Điều 7 Thông Tư 32/2011/TT-BTC”. Doanh nghiệp có thể sử dụng...

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử năm 2019

Hướng dẫn và giải thích về hóa đơn điện tử: 1. Thế nào là hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa,...

NHỮNG LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NĂM 2019

Trong tương lai hóa đơn điện tử sẽ được sử dụng phổ biến và có thể thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy. Do vậy, bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu...

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, MÃ XÁC THỰC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 2019

Hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu, là tính năng giúp cho các doanh nghiệp và Tổng cục Thuế thực hiện các nghiệp vụ của mình một cách nhanh chóng, chính xác...

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử 2019

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử theo công văn số 1678/CT-TTHT: Chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử:  Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là...

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ

Theo điều 12 đến điều 24 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định về Chương trình và Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cụ thể như sau: Hỗ trợ thông tin cho doanh...

Kê khai thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2019

Căn cứ Khoản 6 Điều 5, Khoản 1 Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2018 (được sửa đổi bổ sung năm 2013) quy định: “Điều 5. Đối tượng không chịu thuế … 6. Chuyển...

Hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu năm 2019

Giải đáp thắc mắc về chính sách thuế nhà thầu năm 2019: - Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ...

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với cá nhân làm việc ở...

Giải thích vướng mắc về việc xử lý áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định) đối với cá nhân (bao gồm Trưởng đại diện và nhân viên người nước ngoài)...

Ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử 2019

Ý kiến về vướng mắc và đề nghị hướng dẫn về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử khi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Tại Tiết e, Điểm 1,...

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ TÀI NGUYÊN

Thuế tài nguyên là một loại thuế điều tiết thu nhập về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Vậy những đối tượng nào phải chịu thuế tài nguyên?...

Cách nhận biết hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ, hợp lý năm 2019

Hóa đơn GTGT như thế nào là hợp pháp, hợp lệ, hợp lý?. Cách nhận biết hóa đơn hợp pháp, bất hợp pháp, tội sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Thế nào là...

Công văn về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu trong nước chưa sản...

Ý kiến về vướng mắc trong việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu: 1. Về việc khai bổ sung và xử lý tiền thuế nộp thừa Căn cứ điểm C khoản 11 Điều 16 Luật...

Thuế suất, Thuế GTGT dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế năm 2019

Giải thích vấn đề liên quan đến thuế của các dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế: - Căn cứ Điều 3 Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội quy định “Điều 3....

Xác định chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến năm 2019

Giải đáp thắc mắc về chi phi được trừ khi mua hàng trực tuyến:   - Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (sửa đổi, bổ...

Công văn về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp...

Giải đáp thắc mắc về chính sách thuế đối với dịch vụ cung cấp do doanh nghiệp chế xuất và vướng mắc khi thực hiện hóa đơn điện tử. - Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013...

Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang năm 2019

Trả lời về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung...

Miễn tiêu thức dấu trên phiếu xuất kho

Ý kiến về việc đề nghị miễn tiêu thức dấu của người bán trên phiếu xuất kho  Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán...

Những công việc Nhân sự, Kế toán cần thực hiện trong tháng 7/2019

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 06/2019 Thời hạn: Trước ngày 03/7/2019 Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 Trong trường hợp doanh...

Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình sản xuất...

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5845/BTC-TCHQ giải đáp vướng mắc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm tạo ra từ quá trình sản...

Điều kiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi khi chưa đến hạn...

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 811/TCT-DNL hướng dẫn về trích lập dự phòng khoản tổn thất đã trở thành khoản nợ khó đòi. Trường hợp nợ...

Các loại hóa đơn mới nhất hiện nay trong doanh nghiệp

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC và 119/2014/TT-BTC quy định các loại hóa đơn trong doanh nghiệp hiện nay gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng, tem, vé, thẻ,.. Hóa đơn là chứng...

Phí phát sinh từ hợp đồng tín dụng nước ngoài

Ngày 13 tháng 2 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 474/TCT-HTQT hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với khoản phí phát sinh từ hợp đồng tín dụng nước ngoài. Trường hợp...

Công văn về việc sử dụng hóa đơn điện tử năm 2019

Trả lời theo công văn số 48810/CT-TTHT về sử dụng hóa đơn điện tử:   Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của...

Công văn về xuất hóa đơn cho chi nhánh, quy tắc lập hóa đơn...

Theo công văn số 48814/CT-TTHT trả lời về chính sách thuế: - Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế...

Công văn về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với tiền tạm...

Theo công văn số 48819/CT-TTHT, giải đáp thắc mắc của bạn đọc về lập hóa đơn GTGT đối với tiền tạm ứng để thực hiện dịch vụ tư vấn: - Căn cứ Khoản 2 Điều...

Công văn về dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy...

Giải đáp thắc mắc về dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy: Theo công văn số 48825/CT-TTHT: “...5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình...

Thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: + Tại Điều 97 tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban...

Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy...

Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu...

Thuế suất, thuế giá trị gia tăng dịch vụ thực hiện tại nước ngoài

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng...

Những công việc Nhân sự, Kế toán cần thực hiện trong tháng 7/2019

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 06/2019 - Thời hạn: Trước ngày 03/7/2019 - Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 Trong trường hợp doanh nghiệp có...

Stay Connected

16,198Thành viênThích
66,396Người theo dõiTheo dõi
13,072Người theo dõiĐăng Ký

Hot New