Xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản đảm bảo bàn giao cho tổ...

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1663/TCT-CS giải đáp vướng mắc về xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản đảm bảo bàn giao cho tổ...

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo Quý hay Tháng

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý Theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý cụ thể như sau: Nếu DN đang hoạt động: Khai thuế theo quý...

Bản tin tháng 8 – 2019

  Điểm tin Ưu đãi thuế đối với dự án mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ •  Thuế nhà thầu đối với thu nhập từ bản quyền •  DN hạch toán kế...

Xử lý tài chính các khoản nợ không có khả năng thu hồi

Không phải lúc nào doanh nghiệp cũng thu hồi được những khoản nợ phải thu khó đòi tứ phía khách hàng, đối tác. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc cách...

Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

Chi phí sản xuất của đơn vị xây lắp là toàn bộ về chi phí lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên...

Hạch toán tỷ giá doanh thu hàng xuất khẩu

Cách hạch toán tỷ giá doanh thu hàng xuất khẩu a) Trường hợp xuất hàng trước thanh toán sau: Nếu KH trả tiền cùng ngày hoàn thành thủ tục hải quan Nợ các TK 111(1112), 112(1122)...(tỷ...

Cách hạch toán thuế xuất khẩu phải nộp

Cách hạch toán thuế xuất khẩu phải nộp -Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, sẽ phản ánh doanh thu không bao gồm thuế xuất...

Miễn thuế nhập khẩu

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Tổng cục hải quan ban hành công văn số 4138/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia...
Crowe Horwath Vietnam - Đối tác đào tạo được công nhận của Hiệp hội Kế toán Úc và New Zealand

Chương Trình Đào Tạo Trực Tuyến Không Tính Phí Của Crowe Vietnam

Kính gởi anh/chị, Theo chương trình đào tạo trực tuyến không tính phí trên website mà Crowe Vietnam đã giới thiệu trước đây, hôm nay Crowe Vietnam xin mô tả chi tiết về chương trình...

Giá công nghệ chuyển giao giữa các bên liên kết

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong chuyển giao công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01...

Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN 2019

Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN?  Theo điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn như sau: "3. Thu nhập từ đầu tư vốn Thu nhập từ đầu tư vốn là...

Xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN bị lập sai 2019

Khi chứng từ khấu trừ thuế bị lập sai, không ít kế toán viên còn bối rối trong cách xử lý. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý khi lập...

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 16 tháng 04 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 1048/ BKHCN-PTTTDN hướng dẫn thủ tục và các điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa...

Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN 2019

Theo điểm 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm: Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại,...

Mẫu kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn-...

Nghiệp vụ mua bán hàng hóa sẽ được thống kê, ghi chép đầy đủ trên hóa đơn mua bán hàng hóa, trong trường hợp không có hóa đơn mua hàng, DN sẽ sử dụng...

Nghị định 146/2017/NĐ-CP chỉnh sửa, thay đổi các quy định về thuế GTGT và...

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và...

Mức thuế suất thuế TNDN áp dụng cho các đối tượng Doanh Nghiệp như...

Hỏi: Mức thuế suất thuế TNDN áp dụng cho các đối tượng Doanh Nghiệp như thế nào?   Đáp: Mức thuế suất chung cho các Doanh Nghiệp là 22% và từ ngày 01/01/2016 là 20% (Không áp...

Xác định thuế TNDN, thuế TNCN của chi phí tư vấn thuế TNCN cho...

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 79003/CT-TTHT hướng dẫn về cách xác định thuế TNDN, thuế TNCN đối với chi phí tư vấn...

Chỉnh sửa các quy định về thuế TNDN và thuế TNCN trong Thông tư...

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ...

Xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ chênh lệch tỷ giá 2019

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế...

Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài có là chi phí được trừ...

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC: Các khoản chi phí được trừ Trừ các khỏan chi không được trừ nêu tại Khoản 2...

Hạch toán tiền truy thu thuế, phạt nộp chậm thuế TNDN 2019

Hạch toán tiền phạt, tiền chậm nộp thuế, vi phạm hành chính Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC: -  Các khoản chi không được trừ khi tính...

Xác định nơi nộp thuế TNDN 2019

Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Xác định nơi nộp thuế TNDN -  Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. -  Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản...

Chi phí chuyển nhượng bất động sản được trừ khi tính thuế TNDN 2019

Chi phí chuyển nhượng BĐS được trừ được quy định tại Điểm b2, Khoản 1, Điều 17, Thông tư 78/2014/TT-BTC, bao gồm: Giá vốn của đất chuyển quyền được xác định phù hợp...

Chi phí khấu hao TSCĐ bị loại khi quyết toán thuế TNDN 2019

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC, các khoản chi phí khấu hao dưới đâu không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Tài sản cố định...

Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2019

Chi phí được trừ và không được trừ a) Công văn số 911/BTC-CST ngày 23/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí được trừ đối với hàng hóa bị mất cắp trong...

Quyết định phê duyệt đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán...

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

Ưu đãi thuế TNDN 2019

Trả lời về chính sách thuế, chính sách ưu đãi thuế TNDN: Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh...

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019

Ý kiến về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN: Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính như sau: + Tại Khoản 1, Điều 1 quy định về việc xác định cá nhân...

Công văn về giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân, giảm trừ người...

Trả lời câu hỏi về chính sách thuế, về giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc: Căn cứ Khoản 1, Điều 9 Thông tư số Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013...

Chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 2019

Phúc đáp công văn về việc đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp: 1. Về đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp: Chính sách miễn, giảm thuế...

Công văn về sử dụng nhiều loại hóa đơn 2019

Trả lời công văn hỏi về sử dụng nhiều loại hóa đơn: Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày...

Công văn về lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh siêu...

Trả lời công văn hỏi về chính sách thuế đối với hóa đơn, về lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ. Căn cứ Điều 16 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày...
Chứng từ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân

Công văn về tài khoản nhận thanh toán của nhà thầu nước ngoài 2019

Trả lời công văn hỏi về chính sách thuế, về tài khoản nhận thanh toán của nhà thầu nước ngoài. Căn cứ Khoản 2 Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26/11/2014 quy định...

Công văn về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập...

Trả lời công văn hỏi về  hỏi về khấu trừ thuế TNCN đối với tiền tích lũy mua bảo hiểm không bắt buộc (bảo hiểm nhân thọ). Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ...

Stay Connected

16,804Thành viênThích
66,609Người theo dõiTheo dõi
13,721Người theo dõiĐăng Ký

Hot New