Mức lương bao nhiêu phải đóng thuế TNCN

  Nhiều người hiện đang băn khoăn không biết liệu mức lương bao nhiêu thì cần phải đóng thuế TNCN. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn đọc quan tâm. Đối...

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

  Mức phạt tội trốn thuế, gian lận thuế được quy định tại Điều 13, Thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 là mức phạt tiền áp dụng với tổ chức. Mức phạt...

Các hành vi trốn thuế của doanh nghiệp

  Trốn thuế là việc thực hiện các phương thức mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế phải nộp vào NSNN. Cụ thể những hành vi được coi là trốn thuế được...

Xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với thu nhâp từ chuyển nhượng...

Căn cứ Điều 15, Thông tư 78/2014/TT-BTC: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng...

HƯỚNG DẪN CÁCH KÊ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN

  Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên): Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm: + Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN + Các...

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN, GIẢM THUẾ TÀI NGUYÊN

Các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật thuế tài nguyên và Điều 6, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, bao gồm: MIỄN THUẾ Miễn thuế tài nguyên đối với...

ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ TÀI NGUYÊN

Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 2, Thông tư 152/2015/TT-BTC. Người nộp thuế tài...

Mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm. Việc này giúp cho doanh nghiệp...

Mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm

Căn cứ theo Thông tư 10 /2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và Điều 11. Về Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa...

Thuế GTGT của tiền thuê nhà cho người nước ngoài có được khấu trừ?

Theo Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC: “Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác,...

Phương pháp hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1. Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho Căn cứ vào Khoản 1 Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn...

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của...

TIẾP NHẬN XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Căn cứ điều 27, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, những quy định cụ thể về tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được hướng dẫn chi...

SẢN LƯỢNG TÀI NGUYÊN TÍNH THUẾ

Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 152/2015/TT-BTC, sản lượng tính thuế tài nguyên được quy định cụ thể như sau: Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng,...

KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Việc khai thuế, quyết toán thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Thông tư 152/2015/TT-BTC, cụ thể như sau: Tổ chức, hộ kinh...

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN PHÍ BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

Căn cứ Điều 5, Nghị Định 154/2016/NĐ-CP quy định miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường hợp sau: Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện, nước...

CÁCH TÍNH PHÍ BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quy định tại Nghị định về Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải – Số 154/2016/NĐ-CP Ban hành 16/11/2016,...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Căn cứ Điều 23, Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78 và hướng dẫn tại Điều 78...

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH 2 thành viên...

Các loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần có những loại giấy tờ gì?...

XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU...

Căn cứ theo Điều 19, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về xử lý các trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể như sau: Không được sử dụng...

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Cơ quan đăng ký kinh doanh là gì? Khi muốn đăng ký kinh doanh thì đến cơ quan nào để đăng ký? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông...

KÊ KHAI, THẨM ĐỊNH TỜ KHAI VÀ NỘP PHÍ BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI...

   Cách kê khai, thẩm định tờ khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quy định tại Điều 8, Nghị định về Phí Bảo Vệ Môi Trường...

CÁCH KÊ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI

Bước 1: Mở HTKK phiên bản mới nhất → Thuế Tài nguyên → Chọn tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN. Bạn chọn loại hình kê khai thuế theo tháng hay theo từng lần phát...

THỦ TỤC VỀ THUẾ KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo...

Xác định số thuế phải nộp mỗi thửa đất đối với đất phi nông...

  Phương pháp xác định số thuế phải nộp đối với mỗi thửa đất được quy định chi tiết tại Điều 8, Thông tư 153/2011/TT-BTC, cụ thể như sau: 2.1. Số thuế SDĐPNN phải nộp đối...

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Căn cứ vào các quy định, khi doanh nghiệp thanh lý tài sản cố định cần chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ sau: Thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ Biên bản họp...

Quy định về việc thanh lý tài sản cố định

Theo khoản 3 Điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 Điều 31 Thông tư 113/2016/TT-BTC quy định: "Trường hợp thanh lý tài sản cố định: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không...

Số thuế TNCN được giảm tại Khu kinh tế năm 2018

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018, ưu đãi giảm 50% số...

QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP, MÃ SỐ ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC CỦA...

Căn cứ theo Điều 8, Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, những quy định về mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa...

Hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng

Theo công văn 1249/TCT-CNTT ngày 4/4/2017 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu nước ngoài trực tuyến qua mạng. Có 2 cách để kê khai thuế nhà thầu qua mạng...

NGUYÊN TẮC ƯU ĐÃI TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Căn cứ theo Điều 3, Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau: 1. Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ...

ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

Căn cứ theo quy định tại Điều 5, Thông tư 63/2014/TT-BTC hướng dẫn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, quy định về việc hưởng ưu đãi đối với hàng hóa trong nước...

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất

Có 2 phương pháp tính thuế nhà thầu nước ngoài là: phương pháp kê khai và phương pháp trực tiếp + Phương pháp kê khai: Áp dụng cho các nhà thầu nếu đủ đáp ứng...

ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ THẦU TRONG NƯỚC

Thực hiện ưu đãi với nhà thầu trong nước được thực hiện theo quy định tại điều 6, Nghị định 63/2014/NĐ-CP cụ thể như sau: 1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc...

ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI ĐẤU THẦU QUỐC TẾ

Đối với các nhà thầu quốc tế thuộc các gói thầu khác nhau sẽ được hưởng những ưu đãi như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin đến bạn đọc...

Stay Connected

15,342Thành viênThích
66,223Người theo dõiTheo dõi
11,192Người theo dõiĐăng Ký

Hot New