Hướng dẫn chính sách nhà thầu nước ngoài đối với hợp đồng dịch vụ...

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4102/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của...

Xử lý thuế khi xác định sai kỳ khai thuế GTGT

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành công văn số 4004/TCT-CS hướng dẫn xử lý thuế khi xác định sai kỳ khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”). Theo đó, Trường...

Hướng dẫn nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả...

Theo Công văn 4660/TCT-DNNCN năm 2019 về hướng dẫn nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa đã mua do Tổng cục thuế ban hành: Tại điểm 2.8...

Chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng thuê chuyên gia

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 73973/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế thu nhâp cá nhân (TNCN) đối với hợp đồng thuê chuyên...

Cập nhật mới về hóa đơn điện tử – Thông tư 68

Ngày 30/09/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu...

Hệ thống tài khoản kế toán BHXH mới nhất

Căn cứ Điều 4 Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội: Điều 4.Quy định về hệ thống tài khoản kế toán 1. Ngoài các tài khoản (TK) kế toán ban hành theo...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Căn cứ theo thông tư 111/2013/TT- BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc

Căn cứ theo điều 26 đến điều 29 Bộ luật lao động năm 2012 về lao động thử việc cần lưu ý một số điểm sau: Thời gian thử việc: Chỉ được thử việc 01 lần đối với...

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông,...

Nghĩa vụ thuế nhà thầu khi sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam

Ngày 30 tháng 09 năm 2019, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ ban hành công văn số 5756/CT-TTHT hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, các nhân nước ngoài kinh doanh...

Những điểm mới trong Luật quản lý Thuế 2019

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Quốc hội đã thông qua Luật quản lý thuế 38/2019/QH14, quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Luật...

Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi mới nhất về giao dịch điện tử trong lĩnh...

Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh...

Bản tin tháng 10 – 2019

Điểm tin   •  Hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập •  Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp •  Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất...

Công văn 4268/TCT-KK năm 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu

Căn cứ các quy định tại: - Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã...

Công văn 6576/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra thông quan và nộp thuế bổ...

1. Đối với kiến nghị về kiểm tra sau thông quan và nộp thuế bổ sung: - Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 18 Luật Hải quan 2014: “2. Người khai hải quan là chủ...

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất...

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3352/TCT-KK trả lời vướng mắc liên quan đến chứng từ thanh toán qua ngân hàng liên quan đến khấu trừ,...

Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn giá trị gia tăng 2019

Theo phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014: Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn cụ thể như sau: Tên loại hoá đơn: Hoá đơn giá trị gia...

Thông báo đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư...

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có thay đổi bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng...

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Thủ tục và Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2019

1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Căn cứ Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng BHTN bao gồm: - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy...

Xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 2019

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 560/LĐTBXH-BHXH trả lời thắc mắc về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng...

Vấn đề thuế cá nhân của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

Việc xác định một đối tượng cụ thể nào đó có phải chịu thuế thu nhập các nhân hay không, chúng ta căn cứ vào 03 yếu tố: Cá nhân cư trú hay không...

Lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2019

Chi phí được trừ và không được trừ a) Công văn số 911/BTC-CST ngày 23/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí được trừ đối với hàng hóa bị mất cắp trong...

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán...

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành nghị định số 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định...

Công văn năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với...

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng như sau: “2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối...

Cách xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử từ 05/11/2019

Thông tư 66/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành vừa qua đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung nổi bật về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, quy định cách xác...

Công văn năm 2019 về chứng từ thanh toán ủy quyền cho bên thứ...

Ý kiến của Tổng cục thuế về chứng từ thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba. 1. Tại mục 2 khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung...

Công văn về chính sách hoàn thuế GTGT 2019

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội; khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của...

Công văn về chính sách thuế và hóa đơn 2019

1. Căn cứ Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ: “Điều 15. Lập hóa đơn 1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa...

Công văn 2019 về hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Liên quan đến vướng mắc về việc hoàn tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước của Công ty, ngày 10/10/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3875/TCT-KK trả lời công văn số 59637/CT-KK&KTT...

Công văn năm 2019 về hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh...

Ý kiến về chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp:  Căn cứ Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định như sau: “Điều 195. Sáp nhập doanh nghiệp 1. Một hoặc một số...

Công văn năm 2019 về chính sách thuế TNCN đối với khoản đóng góp...

Ý kiến của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo: Tại điểm a, khoản 3, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15...

Công văn năm 2019 về chính sách thuế GTGT

Ý kiến của Tổng cục thuế về chính sách thuế: 1. Tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 04/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng...

Công văn năm 2019 về triển khai thu phí điện tử tự động không...

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại văn bản số 7105/UBND-XD ngày 25 tháng 9 năm 2019 về việc tạm thời chưa triển khai lắp đặt hệ thống thu...

Công văn về khai, nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản năm...

Ý kiến về vướng mắc về tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai, nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng căn hộ tại dự án công trình có chức năng hỗn hợp: Tại Khoản 5, Điều 3...

Stay Connected

17,519Thành viênThích
67,143Người theo dõiTheo dõi
14,200Người theo dõiĐăng Ký

Hot New